<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/s1999/xhtml"> <head> <title>Kalme.cz -- fotky nejen z kaleb skupiny Vostr-Wagner</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250" /> <link rel="StyleSheet" href="./kalime.css" /> </head> <body bgcolor="white"> <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-735680-4"; urchinTracker(); </script> <center> <br><br> <h1>Kalme.cz po 10 letech kon ..</h1> <table width="600" height="100%"><tr><td align="center"> <p>Po skoro 10 letech provozu, i kdy~ posledn 2 roky spae sporadickho kon  Kalme.cz. Za tu dobu jsme vystavili pYes 22.500 fotografi z 128 akc, tak~e kon me krsn kulatm slem. Jak jist vaichni vte, Kalme.cz, jako~to multimediln publika n systm pro zjmov skupiny byl sprost okoprovn sdru~enm Facebook. Dokazy jsou nezvratn, u~ proto, ~e Kalme.cz vzniklo na zklad diplomov prce a tud~ je veYejne zdokumentovno datum vzniku toho genilnho npadu sociln st. Momentln probh mimosoudn vyrovnn a pYi sv esk skromnosti se spokojme s cca 10% balkem akci a do~ivotnm mst v doroz  Yade spole nosti Facebook.</p> <p>Vzhledem k tomu, ~e domny spme.cz, ~enmese.cz, kojme.cz, u~tohomocnevydr~me.cz a paknsboldvadnyhlava.cz jsou obsazen, je nutn sledovat osudy jednotlivch leno separtn.<br><br></p> </td></tr> <td><tr> <table width=304><tr><td> <img SRC="kalime_logo.jpg" border=0 alt="Kalm..."></td></tr> </td></tr></table> </tr></td></table> </body></html>